HOME | Sỹ tử thời xưa|Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nhà Chiến Lược Đại Tài Triều Mạc

Tin tức

Lưu niệm

Hoạt động dịch vụ

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nhà Chiến Lược Đại Tài Triều Mạc

01:38 - Ngày 25/03/2018

Trạng nguyên thời Mạc – Nguyễn Bỉnh Khiêm – không chỉ nổi danh nhờ tài học sâu rộng, tầm nhìn chiến lược, mà còn được người đời tôn kính vì những lời sấm truyền chính xác.

Nguyễn Bỉnh Khiêm – vị Trạng nguyên 40 tuổi

Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585, người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Sinh trưởng trong một gia đình vọng tộc, có học vấn nên từ sớm, ông đã hấp thụ truyền thống gia giáo kỷ cương.

Học vấn uyên thâm nhưng sinh phải thời đại nhiều biến cố, ông không vội tham gia khoa cử. Mãi đến năm 1535, dưới thời Mạc Thái Tông thịnh trị, ông mới ứng thí và đỗ trạng nguyên. Từ đấy, ông đảm nhiệm chức Tả thị lang (chức đứng hàng thứ ba trong bộ Hình) và được triều Mạc rất trọng dụng.

Khi Mạc Hiển Tông lên ngôi, Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng sớ trị tội 18 lộng thần nhưng vua không chấp nhận. Bất mãn thời cuộc, năm 1542, ông xin về quê.

Hai năm sau, vua Mạc lại mời ông ra làm quan, phong tước Trình Tuyền Hầu, thăng chức Thượng thư bộ Lại, Thái phó, tước Trình Quốc Công. Vì thế, người đời thường gọi ông là trạng Trình.

Sau này, dù không ở kinh đô, Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn lo liệu triều chính, giúp vua bàn quốc sự. Khi có chuyện trọng đại, vua thường hỏi ý kiến ông. Việc ông khuyên nhà Mạc lên Cao Bằng đã đi vào sử sách.

Tượng đài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

“Sấm Trạng Trình” và những dự đoán ứng nghiệm

Tài tiên tri của Nguyễn Bỉnh Khiêm được lưu truyền qua nhiều câu sấm ký gọi là “Sấm Trạng Trình” ẩn trong di sản văn hóa đồ sộ mà ông để lại cho hậu thế với ngàn áng thơ văn có giá trị nhân đạo, giàu chất triết lý, đầy tình yêu nước và là kho tàng Minh triết cho muôn đời sau.

Ngoài câu sấm ký “Hoành sơn nhất đái khả dĩ dung thân”, thì với Biển Đông, ông cũng có lời tiên tri, dạy rằng:

“Biển Đông vạn dặm dang tay giữ
Đất Việt muôn năm vững trị bình
Chí những phù nguy xin gắng sức
Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình”.

Những lời sấm truyền này được ghi rõ trong Bạch Vân Am Thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm với bài thơ Cự Ngao Đới Sơn. Với con mắt chiến lược, nhìn thấy đại cục thiên hạ ngàn năm, Trạng Trình đã khuyên thế hệ sau phải nắm giữ được Biển Đông thì đất nước mới thái bình, thịnh trị muôn đời.

Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhìn lại toàn bộ tiến trình lịch sử và con người thế kỷ XVI, Nguyễn Bỉnh Khiêm xứng đáng là cây đại thụ, nhà học giả, triết gia, nhà lý số, tiên tri của thế kỷ. Mỗi một giai thoại về Trạng Trình, hậu thế đều tìm được những bài học đáng giá.